Logo
 
Book foredrag her!

Om oss

Motarbeider.no oppsto under en mislykket medarbeidersamtale høsten 2002. Arne Gjuvsland og Halvor Haukerud la den pågående medarbeidersamtalen død, og skrev og gjennomførte en motarbeidersamtale på stedet - i stedet.

De første årene spredte vi eder og galle mest for moro skyld, men etter hvert som våre oppdragsgivere i stadig større grad ga uttrykk for nytteverdien av å jobbe med organisasjonsforverrende tiltak fant vi det naturlig å gjøre frustrasjonsheving og misforståing til kjedelig rutinearbeid.

Siden 2005 har vi holdt over 150 motarbeiderseminarer, blåmandagsmøter, kollisjonskurs, slumpetreff og andre bevissthetskapende samlinger for privat næringsliv, offentlig forvaltning og norsk organisasjonsliv.

Fra 7 til 700 deltagere har med stort engasjement jobbet frem tiltak for å øke avstanden mellom avdelinger, lagt halvårsplaner for å dempe arbeidslysten og formulert opprop for å undergrave stadig endrede strategier. Resultatene har vårt nedslående. Ut fra vår målsetting om generell forverring på alle plan har våre opplegg så langt vært fullstendig mislykkede.

Selskapets dårlige leder er Halvor Haukerud. Han er utdannet sivilingeniør med fordypning innen organisasjon og ledelse. Det må sies at denne akademiske bakgrunnen ikke har gått nevneverdig inn på ham i hans virke som instruktør og tekstforfatter for scene, radio og tv. Vår dårlige leder jobber i gode perioder også som konseptutvikler og rådgiver for et av Norges ledende byråer innen opplevelsesbasert læring og strategiske arrangementer.

 
 

Kontakt oss: tlf: 90850589, epost: